Aktualności

Ostatnie zmiany: 11.11.2013 23:15
(2823 dni i 9 godzin temu)

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Rżące (1992-2012)

Zapraszamy do nabywania książki o histori naszej parafii i osiedla. Książka stanowi cegiełkę, a środki uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na dokończenie budowy kościoła.
Zpraszamy do zapoznania się ze "Słowem wstępnym"

Konferencja Episkopatu Polski Archidiecezja Krakowska Caritas Archidiecezji Krakowskiej Centrum Jana Pawła II OPOKA - Labolatorium wiary i kultury Mateusz - chrześcijański serwis www Wiara - Portal Gościa Niedzielnego KATOLIK - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących Polonia Christiana Katolicki Magazyn Internetowy Tygodnik Katolicki Niedziela Gość Niedzielny Mały Gość Niedzielny Przewodnik Katolicki Nasz Dziennik
Poprawny XHTML 1.1 Poprawny CSS! Spam Poison Community Nie lubimy spamu! Spam nie lubi nas!

Masz pytania, uwagi?
Napisz do .

Zapraszamy do nabywania książki o histori naszej parafii i osiedla. Książka stanowi cegiełkę, a środki uzyskane ze sprzedaży będą przeznaczone na dokończenie budowy kościoła.


Słowo wstępne

     W pobliżu stołecznego miasta Krakowa, przed wiekami istniała niewielka wieś, przysiółek - Rżąka. W swojej historii przechodziła różne koleje losu. Według udokumentowanych danych, najpierw stanowiła własność Melsztyńskich, potem była jedną z wsi klucza posiadłości zakonu Duchaków. Dziś wchodzi w skład szeroko pojętej dzielnicy Podgórze. Po 1987 roku na terenie starej Rżąki powstało nowe osiedle mieszkaniowe, liczące dziś ponad 3 tysiące mieszkańców.

     Świadkiem minionych pokoleń był i pozostaje dla mieszkańców starej Rżąki i nowego osiedla - kościół. Jest on przede wszystkim miejscem czci dla wszechobecnego i wszechpotężnego Boga oraz Jego Świętych. Od 20 lat, początkowo w murach kaplicy, a dziś w kościele, parafianie spotykają się na terenie osiedla ze swoim Stwórcą na Uczcie Eucharystycznej i w sakramentach Świętych, dzięki którym doznają wielu łask Bożych. Tam wierni słuchali Słowa Bożego, tam też z dobrodziejstwa, jakim jest Boże Miłosierdzie dokonywały się cuda ludzkich przemian. W murach kaplicy Boży Lud wielbił swego Boga i dziękował za jego dobroć. Kościół to jedyne Święte miejsce, z którym każdemu parafianinowi kojarzą się początek i koniec jego ziemskiej wędrówki. W tej Wspólnocie, pod troskliwą opieką Duszpasterzy każde dziecko Boże, w poszanowaniu własnej wolności i godności osobistej, ma możliwość pełnej realizacji swojej drogi do Świętości, która została mu zadana przez samego Stwórcę.

     Dnia 20 października 2012 roku minie lat jak Metropolita Krakowski, Jego Eminencja ks. kard. Franciszek Macharski podpisał dekret erygujący powstanie nowej parafii pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na osiedlu Rżąka. Ta okrągła rocznica skłoniła nas do zebrania, chronologicznego uporządkowania, opracowania i przygotowania do druku historii pierwszych dwóch dziesiątków lat istnienia młodej parafii.

     Przedmiotem niniejszego opracowania stały się więc miejsce, Środowisko przyrodnicze, okoliczności powstania kaplicy i kościoła, przebieg budowy, jego architektura oraz rola jako ośrodka kultu religijnego, i nie tylko. Opracowanie na pewno nie wyczerpuje wszystkich zagadnień. Jest jedynie próbą stworzenia obrazu, który w miarę możliwości oddawał by ducha epoki przełomu wieków (XX i XXI), oraz w zamiarze ma pokazać powiązanie nowo powstałej parafii na osiedlu Rżąka, z losami zamieszkałej tam społeczności. Całość tekstu została podzielona na cztery części: pierwsza sytuuje osiedle w miejscu i czasie, druga dotyczy budowy kaplicy, a następnie Świątyni, zaś trzecia - traktuje o działalności duszpasterskiej w parafii. Część czwarta to Życie społeczne na osiedlu Rżąka. Część ta zawiera informacje na temat szkolnictwa oraz imprez mających miejsce na terenie naszego osiedla. Na koniec autorzy chcieli przedstawić sylwetki ludzi, mieszkańców osiedla, mających nietuzinkowe życiorysy, zainteresowania itd.

     W opracowaniu, oprócz mecenasów, fundatorów i ofiarodawców, nie pominięto duchownych, którzy posługiwali w naszej parafii w ciągu ostatniego dwudziestolecia. Przyczynili się oni między innymi do rozwoju obiektu, mieli swój głos doradczy względem architektów, wykonawców czy artystów. Wkładali wiele serca oraz umysłu troszcząc się o sam kościół, lub angażując w problemy duszpasterstwa wiernych w parafii.

     Niniejsze opracowanie, w zamierzeniu autorów, oprócz upamiętnienia 20 rocznicy erygowania parafii Nawiedzenia NMP w Rżące, ma też uświetnić przypadające również w 2012 roku dwie inne rocznice, mianowicie 30-lecie kapłaństwa oraz 20-lecie posługi duszpasterskiej na osiedlu pierwszego Proboszcza ks. kanonika Andrzeja Pieroga. Mija też 10 lat odkąd kilka razy dziennie, na chwałę Bożą biją parafialne dzwony.

     Na koniec autorzy pragną złożyć gorące podziękowania wszystkim Osobom, które przyczyniły się do powstania niniejszej książki.

     Książkę tę dedykujemy mieszkańcom Rżąki, obecnym i przyszłym Parafianom.

Autorzy